7 December 2016
Susanne van Mulken
Susanne van Mulken
Share
Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0

Voor en door digital creatives met een blik op de toekomst

Verslag Emerce Dare 2016

​Donderdag 30 november j.l. was ik bij Emerce Dare in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Een nieuw Emerce-congres gericht op ‘digital creatives’. De aanwezige ‘digital creatives’ waren relatief oud, gemiddeld 35 jaar schat ik. De kwaliteit van de sprekers was over het algemeen goed, met een paar uitschieters (in beide richtingen). Het ging veel over kunstmatige intelligentie (AI) en Big Data en het snijvlak met UX. Ik licht hier twee praatjes uit.

Artificial intelligence: Looking beyond the hype-cycle (Nick van der Linde, Mirabeau)

Centraal stond de vraag hoe we AI kunnen gebruiken om betere digitale producten te ontwerpen?

Volgens Google gaan we de komende 10 jaar van mobile-first naar AI-first. Die AI zorgt er ook voor dat we veel minder interactiviteit zullen zien, minder dus i.p.v. meer. Omdat AI-toepassingen pro-actief dingen voor mensen kunnen regelen en ze er dus niet meer om hoeven te vragen.

En wat betekent AI voor ons werk als ontwerpers? AI maakt menskracht overbodig, dus op den duur ook hoogopgeleide professionals (bijv. effectenbeurs medewerkers). In onze eigen vakgebied, kijk naar The Grid of naar The Next Rembrandt. Gaat het dan om bots versus ontwerpers? Nee, je moet juist de krachten van designer en computers integreren.

Maar hoe blijven we dan relevant?

 1. Door het grote geheel te blijven zien.
 2. Door het ontwerp van algoritmes, want het gaat niet alleen om engineering maar ook om content en design.
 3. Door ermee te blijven experimenteren.

The art of turning data into experiences (Gert Franke, CleverFranke)

Een sterk en overtuigend verhaal van Gert over visualisaties van Big Data. Hij maakte duidelijk wat het probleem is met veel van de huidige dashboards die Big Data ontsluiten.

Typisch bij banken zijn de dashboards met veel teveel KPIs. Wat mensen vooral bekijken is de uiteindelijke kernvraag: Krijg ik dit jaar een bonus?

Kort gezegd is het probleem:

 1. Ze zijn vaak niet up-to-date.
 2. Ze hebben niet de juiste focus.
 3. Ze geven onvoldoende context (hoe moet je ze eigenlijk lezen?)

De aanpak van een opdracht voor Big Data visualisatie

Gert liet voorbeelden zien van een opdracht voor het Chicago Metropolitan Centre. De aanpak ligt tamelijk voor de hand.

 • Onderzoek de mogelijkheden van de data.
 • Onderzoek de doelen van de opdrachtgever (of beter: de eindgebruikers?)
 • Integratie van datamogelijkheden en doelen van opdrachtgever.

Uitdagingen en lessen voor visualisaties van Big Data

 1. Give context (bijv. toon een kaart van Chicago of een time-lapse filmpje).
 2. Be aware of timing (Wees actueel).
 3. Tell a story (met introductie van de bedoeling).
 4. Make it controllable (bijv. inzoomen in de eigen buurt)
 5. Make it actionable.

Visualisaties van Big Data worden steeds relevanter. Er komt meer data beschikbaar, het wordt gemakkelijker ze te verwerken en we hebben steeds meer apparaten waarop Big Data wordt getoond.

Gert stipte zeven trends in Big Data visualisaties aan.

 1. Personalized information (‘Will it rain?’ Heb ik een paraplu nodig?)
 2. Defining rules (als-dan regels om zelf alle domotica aan elkaar te koppelen.)
 3. Existing data used in a new ways (Hoe staat het bedrijf ervoor aan hand van emailanalyse. Beetje creepy.)
 4. New use of existing sensors (een Amazon app met de toepassing van de camera en content van Amazon is er al lang).
 5. Sensors applied in new ways.
 6. Enabling easier monitoring (Dacom). Hoe zijn hun gewassen er aan toe? (vergelijk Aker in de VS).
 7. Making complicated things simple. Een groentetuintje onderhouden of zelf bier brouwen.

De opdracht voor ons ontwerpers is oplossingen te vinden voor de vijf bovengenoemde uitdagingen en lessen.

Wat mij betreft was het door de bank genomen een geslaagde eerste editie van Emerce Dare. De volgende editie van Emerce Dare staat inmiddels gepland voor 6 oktober 2017 (Pakhuis De Zwijger, Amsterdam).

Over de auteur

Susanne van Mulken (@susannevanmulken) is een senior ux-strategie adviseur en service designer met meer dan 15 jaar ervaring in Human-Computer Interaction. Ze heeft ruime ervaring in leidinggeven aan teams met ontwerpspecialisten en in ‘user-centered design’ toepassen in een groot aantal projecten en sectoren, zoals financiën, verzekeringen, telecom, overheid, woningcorporaties, uitgeverij en klimaatcontrole. Voorts is Susanne lid van het managementteam van Informaat en is ze ondermeer verantwoordelijk voor de strategie en delivery van Informaat, waarin zij ons CX-raamwerk, -methodologie en -expertise toepast en ontwikkelt.

Design (16), Events (25)

Share
Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0