8 September 2017
Ineke van Gelder & Carla de Oude
Ineke van Gelder & Carla de Oude

Maak het bruikbaar festival

Verslag van #MHBF2017

In februari 2015 hoste Informaat de eerste bijeenkomst van Gebruiker Centraal: een overheidsbrede kenniscommunity die werkt aan een gebruiksvriendelijke online overheid. Destijds waren er zo’n veertig deelnemers. Afgelopen dinsdag 6 september was het derde jaarlijkse evenement (Maak Het Bruikbaar Festival) in Den Haag. De opkomst? Meer dan 500 professionals uit gemeentes, uitvoeringsorganisaties en landelijke overheden. Dit keer mogelijk gemaakt door Bureau Digicommissaris.

Opening MHBF 2017

Thema’s

In zijn opening benadrukte Nationaal Digicommissaris Bas Eenhoorn dat de overheid er voor iedereen is en dat juist het inzetten van nieuwe technologie die betere en meer op het individu afgestemde dienstverlening mogelijk maakt.

Het programma voor de dag was rijk; in de ochtend en middag was er keuze uit zo’n dertig workshops en presentaties. Thema’s waren ondermeer inclusiviteit (‘de online overheid is er voor iedereen’), accessibility, begrijpelijke taal, meetbare gebruikerservaring en cases met designexperimenten.

Een impressie van een aantal sessies in vogelvlucht.

Workshop ‘Waarmee kan ik je helpen? De chatbot als digitale ambtenaar?’

In de ochtend deden Informaat’ers Carla de Oude en Ineke van Gelder de workshop ‘Waarmee kan ik je helpen? De chatbot als digitale ambtenaar?’. Volgens alle trendrapporten is 2017 het jaar waarin chatbots het helemaal (gaan) maken. Toch is het relatief stil binnen de Nederlandse overheid als het om de introductie van chatbots gaat. Heeft het te maken met negatieve ervaringen uit het verleden? Of spelen toegankelijkheid, privacy en veiligheid de overheid parten?

In deze workshop hebben de deelnemers een begin gemaakt met de bouw van hun eigen chatbot: een simpele chatbot waarmee inwoners van Nederland reisdocumenten en informatie over reisdocumenten kunnen aanvragen.

Bekijk de presentatieslides (via SlideShare).

Carla de Oude en Ineke van Gelder

Levensgebeurtenissen nog altijd actueel

Eva Guldenmond en Marije Profijt van Dienst Publiek en Communicatie lichtten toe hoe ze met slimme vragen voorlichting rondom levensgebeurtenissen ontsluiten op Rijksoverheid.nl. Slimme vragen reduceren het aantal vragen dat je hoeft te stellen en geven een grote groep gebruikers duidelijkheid over rechten en plichten in hun situatie. Deelnemers denken mee over de insteek van slimme vragen voor levensgebeurtenis ‘scheiden’ in het licht van de grote diversiteit in de Nederlandse samenleving.

Een app als ultiem kadootje

Vera Pijl van Offroad Apps & Things vertelt over het ontwerp dat ze maakten voor de militair verpleegkundigen bij Defensie. Door een combinatie van observatie van mensen in het veld en data afkomstig van wearables ontwierpen ze het ultieme kadootje voor Defensie. Een app die – in het geval van een ongeluk of aanval met militaire slachtoffers – de militaire verpleegkundigen snel inzicht geeft in vitale functies van de betrokken militairen en tegelijkertijd hun leidinggevenden overzicht biedt van de situatie voor bijvoorbeeld het opstellen van een evacuatieplan. Een goed voorbeeld van hoe je verwachtingen kunt overtreffen door in de huid te kruipen van de gebruiker.

Doen de Britten het beter?

De afsluitende presentatie werd gegeven door Nigel Townley en Sarah Vodden van het Britse Innovation UK, een overheidsorganisatie die subsidieverzoeken van startups behandelt. Ze vertelden hoe het aanvraagproces voor de startups en hun eigen interne proces geoptimaliseerd zijn. De rode draad in de aanpak waren de 18 richtlijnen uit de Digital Service Standard van GOV.uk en een vrijwel continue toetsing van het ontwerp bij de doelgroep.

Al met al kan de organisatie van het festival terugkijken op een succesvol evenement. We kijken uit naar editie 2018.

Plenaire bijeenkomst

Over de auteurs

Ineke van Gelder (/ineke-van-gelder) is een UX consultant met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van content en experience design. Ze is een gedreven teamspeler die teams richting geeft met aandacht voor content en functionaliteit.

Carla de Oude (/carladeoude) is product owner en customer experience adviseur bij Informaat.

User experience (39)