29 March 2018
Annemarie Faber
Annemarie Faber

UX Insight 2018 (Utrecht)

Een conferentieverslag (1/2)

Ongemerkt doe je als UX-ontwerper vaak onderzoek. Maar soms knaagt de vraag aan je: levert het wel voldoende op? Want je kan nog wel een mooi onderzoek doen, maar de vervolgstap blijft vaak uit. Resultaten verdwijnen in een la en zijn een halfjaar later weer vergeten. Op zoek naar advies bezocht ik UX Insight 2018: een internationale conferentie gewijd aan UX research. Het thema was dit jaar: “Wat kunnen we doen om iedereen in een organisatie te helpen onderzoek te doen, te begrijpen en te gebruiken?”.

Video als toverwoord

Waar vorig jaar nog veel aandacht was voor onderzoeksmethoden, dit jaar waren veel tips over je resultaten effectief presenteren. Video was daarbij een veelgenoemd woord. Als je gebruikers observeert in hun eigen omgeving en dat opneemt resulteert dat in hele persoonlijke en echte verhalen. En juist die verhalen zijn iets waar je binnen je organisatie mee op pad kan (volgens Froukje Sleeswijk Visser).

Research nuggets

Tomer Sharon deelde zijn ervaringen met research ‘nuggets’. Na ieder onderzoek worden de video’s van participanten in kleine ‘nuggets’ geknipt, die vervolgens met metadata in een database worden gezet. Zo kunnen ze bij een nieuwe onderzoeksvraag uit hun al bestaande researchdatabase putten om te kijken wat er eerder al over het onderwerp is gezegd. Hiermee voorkom je dat je onderzoek doet naar een onderwerp waar al informatie over beschikbaar is. Daarnaast maakt het de onderzoeksresultaten ook eenvoudig beschikbaar voor iedereen die er iets mee wil doen.

Kijk verder dan alleen je huidige onderzoek

Een andere invalshoek om de effectiviteit van onderzoeksgegevens te vergroten is verder kijken dan je huidige onderzoeksvraag. Vraag je na een bruikbaarheidstest af hoe het komt dat de problemen die je gevonden hebt erin zijn geslopen. Misschien is er bijvoorbeeld tijdens het ontwikkeltraject onvoldoende aandacht voor de gebruiker en kan je met die informatie het probleem bij de wortel aanpakken (volgens Jasper van Kuijk).

Focus op de gebruiker

Help scrumteams de gebruikers en de visie van het product niet uit het oog te verliezen tijdens de alledaagse waan van stories, punten en stand-ups. Dit kan door bijvoorbeeld in de ‘user story’ niet alleen te beschrijven wat er gebouwd moet worden, maar ook de onderzoeksdata die de gekozen oplossing ondersteunen (volgens Ivo Domburg).

Verlaag samen de drempel

Voor wie het na al het voorgaande al een beetje begon te duizelen was daar de verfrissende praktische visie van Gregg Bernstein. Ieder inzicht is een inzicht en ook een imperfect inzicht geeft nog steeds meer informatie dan geen inzicht. Onderzoek moet je dus vooral doen en doe het samen. Deel je resultaten breed en maak de drempel naar het doen van onderzoek voor anderen laag. Verbind mensen met kennis en inzichten met elkaar, zodat ze elkaar kunnen versterken. Zo kan iedereen binnen je organisatie bijdragen aan onderzoek en kan je samen UX-onderzoek naar een hoger plan tillen.

Al met al voldoende tips en inzichten om aan de slag te gaan met goed onderzoek en ervoor te zorgen dat resultaten echt impact hebben op wat je maakt en uiteindelijk op de gebruikers die ermee aan de slag moeten.

Presentaties van het evenement: UX Insight 2018 presentations

Over de auteur

Annemarie Faber (/annemariefaber) is interaction designer. Ze heeft een achtergrond in informatiekunde en cognitieve psychologie. Annemarie vindt het leuk alles te leren van een complexe omgeving en met die informatie als basis ontwerpen te maken voor de beste gebruikservaring.

Events (30), Research (7)