20 June 2018
Carla Huls
Carla Huls

Vijf onmisbare soft skills van de agile UX-designer

Om het innovatieproces in de grote organisaties van vandaag te laten slagen heb je als UX’er meer nodig dan alleen ontwerpkennis en -vaardigheden en de juiste tools. In dit artikel beschrijf ik vijf onmisbare soft skills van de succesvolle agile UX-designer: empathie, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, lef en een teamplayer zijn.

Het merendeel van de grote organisaties van vandaag werkt met de agile/scrum-methode. Deze methode houdt niet expliciet rekening met UX-designactiviteiten. Je ziet dan ook dat de rol van de UX-designer in elk agile team weer anders is. Zo kan de designer bijvoorbeeld deel uitmaken van het scrumteam, als adviseur betrokken zijn of voorafgaand aan een sprint het design gereedmaken (‘wagile’).

UX’ers hebben een agile mindset nodig om hun ontwerpexpertise ten volle tot haar recht te laten komen.

Bij Informaat hebben alle designers hun ervaringen uit klantopdrachten bij elkaar gebracht tot een aantal handige ‘UX design & agile’-tools. Een van onze conclusies is dat de succesvolle UX’er van vandaag vijf soft skills bezit: empathie, verantwoordelijkheid, flexibiliteit, teamplayer en lef.

NL versie

EMPATHIE

Leef je in, in gebruikers, teamgenoten en stakeholders.

Wat betekent het?

De empathische agile UX-designer heeft een sterke drang te begrijpen hoe de gebruiker denkt, voelt, leeft en werkt. Hij is invoelend en verplaatst zich in de gebruiker. De inzichten die hij hierbij opdoet gebruikt hij om excellente oplossingen te bedenken.

Wat maakt het lastig?

In een team met veel tijdsdruk wordt empathie nogal eens gezien als luxe. ‘We moeten door’. Als het UX-werk wordt gezien als ‘schermen uitwerken’ kan het zijn dat contact met gebruikers niet nodig wordt gevonden. ‘Interviews, gebruikstests? Dat heeft de Business toch al gedaan?’

Ook kan het lastig zijn op te boksen tegen dominante stakeholders die andere aspecten dan UX belangrijker achten (‘Meer conversie!’) en weinig aandacht geven aan de achterliggende motivatie.

Wat werkt?

De agile UX-designer organiseert gebruiksonderzoek en vraagt tijdens onderzoek door om beter begrip te krijgen van de gebruiker. Niet alleen: ‘Krijgt de gebruiker deze taak met deze oplossing makkelijk voor elkaar?’ Maar ook: ‘Wat is het doel van de gebruiker bij het uitvoeren van deze taak?’ Hij zet ook andere onderzoeksmethoden in om een scherp beeld te krijgen van onuitgesproken dromen, verlangens en verwachtingen. Hij laat gebruikers bijvoorbeeld een dagboek bijhouden of een creatieve opdracht uitvoeren, maakt een empathy of context map.

VERANTWOORDELIJKHEID

Ga ervoor en creëer UX-bewustzijn.

Wat betekent het?

De agile UX-designer neemt UX serieus. Hij voelt de verantwoordelijkheid voor de beste user experience en zet door, ook in moeilijke situaties.

Voor de beste UX volgt hij een user-centered design-aanpak en hij weet hoe je mensen kunt motiveren en meenemen in dit proces. Het team en de stakeholders overtuigt hij met goede argumenten, voorbeelden en visualisaties.

Wat maakt het lastig?

Het is extra uitdagend als er sprake is van een lage UX-maturiteit in de organisatie en het team en/of de stakeholders UX-designers zien als degenen die mooie plaatjes maken. De verantwoordelijkheid die de UX-designer voelt voor de gebruikersbeleving komt dan niet overeen met de verantwoordelijkheid die de organisatie en/of het team van hem verlangt.

Als de UX’er voor meerdere teams werkt kan het ook lastig zijn om betrokken genoeg te zijn en voor elk van de teams de verantwoordelijkheid ook echt te nemen.

Wat werkt?

Een agile UX-designer werkt aan het vergroten van het UX-bewustzijn met goede voorbeelden, design meetings, design wall en presentaties die de toegevoegde waarde van UX-design laten zien. Met zijn sterke visualisatie-skills tekent hij oplossingen. Niet alleen van zijn ontwerpen, maar ook van processen, concepten en werkwijzen. Hij deelt deze ‘aan het bord’ met anderen en maakt hiermee ook afhankelijkheden tussen UX-design en andere disciplines inzichtelijk.

Hij neemt verantwoordelijkheid door vaste momenten voor gebruikersinput te organiseren, bijvoorbeeld door gebruikstests op te laten nemen in de Definition of Done of een vaste pool testgebruikers te regelen die in elke sprint klaarstaan om te testen.

FLEXIBILITEIT

Kies de werkwijze en tools die in joúw team passen.

Wat betekent het?

De agile UX-designer beheerst meerdere werkwijzen om een goed ontwerp te maken. Hij kan gemakkelijk schakelen en die werkwijze kiezen die past bij de situatie. Hij is resultaatgericht en houdt daarbij het ‘hogere’ doel voor ogen.

De agile UX’er doorgrondt wat ‘agile’ werken echt betekent en kent de rituelen. Daarnaast is hij in staat een vertaling te maken van typische design practices naar een invulling in een agile setting.

Wat maakt het lastig?

In organisaties die qua agile maturiteit in de kinderschoenen staan, wil het wel gebeuren dat men erg volgens de regeltjes wil werken. Het eigenlijke doel van agile werken heeft men uit het oog verloren. In zo’n geval is er weerstand tegen oplossingen die wellicht tegen de regeltjes in gaan maar wel effectief zijn.

Wat werkt?

De agile UX’er kan schakelen tussen verschillende werkwijzen. Is een volledig uitgewerkte persona echt nodig in deze situatie of is een korte profielbeschrijving voor nu voldoende? Is een hifi prototype nodig voor die gebruikstest of volstaat een paper prototype? Zijn gebruikersinzichten nodig? Zeker, en ook daar kan hij kiezen uit een light-weight, mid-weight en een heavy-weight aanpak. Als er op dit moment alleen ruimte of noodzaak is voor light-weight, dan is een workshop om gezamenlijk een doelgroepbeschrijving op te stellen een passende aanpak. Als het tijd is om diepgaandere inzichten op te doen of te verifiëren dan kan hij in een volgende sprint interviews inplannen en persona’s opstellen.

Een flexibele UX’er houdt niet nodeloos vast aan zijn eigen ontwerpen. Hij gooit ook ideeën weg en begint opnieuw. Hij heeft een niet-aflatende drang te zoeken naar verbeteringen, maar weet ook wanneer hij zijn perfectionisme moet laten varen.

TEAMPLAYER

UX ontwerp je niet alleen.

Wat betekent het?

Een goede user experience ontstaat door een goede samenwerking en door onderling respect. De UX-designer handelt primair in het belang van de eindgebruiker. Maar daarnaast heeft hij ook oog voor het gezamenlijke belang en gaat hij met respect om met de expertise en inbreng van anderen.

Wat maakt het lastig?

Als in een organisatie nog weinig kennis en ervaring is met design thinking dan wordt al snel gedacht dat de designer in zijn eentje kan zorgen voor een uitstekende user experience. De wens van de UX-designer met het hele team te werken aan het verbeteren van de experience wordt niet begrepen en de UX’er staat er voor zijn gevoel alleen voor.

Wat werkt?

De agile UX-designer werkt aan persoonlijke relaties binnen en buiten het scrumteam en onderhoudt ze goed. Hij is gemakkelijk benaderbaar, luistert naar invalshoeken van anderen en legt ontwerpbeslissingen altijd in duidelijke taal uit. Hij heeft in meetings altijd aandacht voor wat collega’s goed hebben gedaan en geeft hier regelmatig complimenten over. Op deze manier bouwt hij vertrouwen op en slaat hij een brug tussen zijn UX-doelen, de belangen van stakeholders en uitdagingen van andere leden in zijn scrumteam.

Hij werkt samen met zijn teamleden door bij het team op de werkplek te zitten, neemt deel aan de scrumrituelen en maakt UX-taken zichtbaar op het scrumbord.

LEF

Durf je nek uit te steken, en te falen.

Wat betekent het?

De agile UX-designer durft waar nodig in zijn ontwerpen ‘riskante’ beslissingen te nemen. Denk aan ontwerpoplossingen die nog geen common practice zijn, oplossingen die meer realisatietijd vragen of beslissingen die uitgangspunten ter discussie stellen.

Wat maakt het lastig?

In politiek gevoelige situaties met veel stakeholders, met veel financiële impact en veel tijdsdruk is het moeilijk uit de groep te breken en een andere koers voor te stellen. Het is dan verleidelijk om de bekende weg te volgen.

Ook in een omgeving waar de UX-designer ‘afgerekend’ wordt op de resultaten van een gebruikstest kan het zijn dat hij voorzichtig wordt en geen nieuwe dingen meer durft voor te stellen.

Wat werkt?

De agile UX-designer gaat niet altijd voor de bekende standaarden uit de stijlgids. Hij durft fouten te maken, te leren en feedback te vragen. Hij denkt vanuit mogelijkheden en niet vanuit problemen en overtuigt met zijn enthousiasme anderen van nieuwe oplossingen.

Gebruikstests ziet hij niet als noodzakelijke stage-gate, maar als een kans tot een beter ontwerp te komen.

Hij steekt met enthousiasme zijn nek uit voor de nieuwste trends en technieken. Durven = doen!

NL versie

Dus … is jouw UX-team al agile-minded?

Wil jij een succesvol UX-team dat sneller en gemakkelijker overtuigende user experiences realiseert? Let er dan op dat je UX’ers empathie tonen, verantwoordelijkheid nemen, zich flexibel opstellen, een teamplayer zijn en de nodige lef tonen.

Reflecteer met je team eerlijk op het eigen functioneren. Waar kunnen jullie verbeteren? Wat kan de één leren van de ander? Hoe beter UX’ers in een agile setting functioneren, des te groter de impact die ze met UX-design in de wereld om zich heen kunnen maken.

Zie jij nog meer typische kenmerken van een succesvolle UX-designer? Laat het me weten.

Deze post verscheen eerder bij Frankwatching (18 juni 2018).

Over de auteur

Carla Huls (/carla-huls) is UX lead en service design consultant. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van het managen en begeleiden van design teams. Ze werkt voor grote en kleine organisaties die hun customer experience naar een hoger niveau willen brengen. Haar drijfveer is mensen goed te laten samenwerken en zo een uitstekende experience van (digitale) diensten te realiseren.

User experience (39)

,