21 October 2020
Iñigo Otero Olazabal
Iñigo Otero Olazabal

Vijfde deel Nederlanders heeft sterk veranderende verwachtingen

Aan het begin van deze roerige zomer kreeg ik de kans enkele vragen te stellen aan een panel van zo’n duizend respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking (dank aan respondenten.nl). Een mooie gelegenheid te achterhalen in hoeverre Covid-19 invloed heeft op de waarden en verwachtingen van mensen. Ik vroeg hen “Als je terugkijkt naar de afgelopen periode, merk je een verandering in je waarden en gedrag?”

Zestig procent van de respondenten gaf aan dat ze een verandering in hun waarden en gedrag merkten. En dat Corona invloed had op de mate waarin ze bepaalde dingen belangrijk vinden. Het is een opmerkelijk percentage, maar wellicht niet verbazingwekkend.

Verder vroeg ik hen waaraan ze deze verandering of versterking merkten. Antwoorden over de Coronaregels en toenemende onzekerheid van de situatie kwamen naar boven (twintig procent), maar ze vormden geen meerderheid.

Twaalf procent van de respondenten gaf aan dat zij meer tijd besteden aan reflectie over wat belangrijk is, zoals:

  • Hun sociale leven en de maatschappij.
  • Rust en een goede werk-privé balans.
  • Hun gezondheid.
  • Natuur, duurzaamheid en bewust consumeren.
  • De waardering voor beroepen, als zorgpersoneel en vakkenvullers.
  • De waardering voor de kleine dingen in het leven en daar elke dag van genieten.
60% van Nederlanders merken een verandering in hun waarden en gedrag in deze gebieden.

Deze reacties lijken wat diffuus en gefragmenteerd, maar als je uitzoomt gaat het om waarden als ‘ergens bij horen’, ‘rechtvaardigheid’, ‘vrijheid’ en ‘iets bijdragen’. Waarden die hoog zitten in de behoeftenpiramide (zie deze post).

Wellicht is dit logisch, maar in hoeverre zijn organisaties zich hier bewust van? Hebben ze plannen deze waarden te adresseren? Of zijn ze vooral in overlevingsmodus?

Verwachtingen t.a.v. bedrijven en organisaties

Hoe belangrijk dat is werd duidelijk in antwoorden op mijn tweede vraag: “In hoeverre zijn je verwachtingen ten aanzien van bedrijven en organisaties veranderd?” Voor zestig procent van de respondenten zijn hun verwachtingen weinig en voor twintig procent niet veranderd. Maar voor twintig procent zijn ze ingrijpend veranderd. Dat is een opvallende verandering in zo’n korte tijd.

Ik vermoed dat het percentage mensen dat hogere of andere verwachtingen van bedrijven en organisaties heeft alleen maar toeneemt. Vooral als de huidige crisis langer duurt en veranderingen zich sterker in de ‘psyche’ van de maatschappij verankeren. Denk bijvoorbeeld aan de ophef die rond bepaalde bedrijven is ontstaan die staatssteun hebben gekregen.

Er zijn steeds meer mensen die niet alleen maar klagen maar ook actie ondernemen. Het Beterboeken-initiatief is er een goed voorbeeld van.

Website Beterboeken-initiatief.

We leven in tijden van ingrijpende veranderingen voor bedrijven en organisaties. Nieuwe markten zoeken, nieuwe diensten ontwikkelen en doelgroepen bepalen. Ze zetten alles op alles om te overleven. Als ze alleen naar economische waarden kijken dan kunnen ze wellicht op de korte termijn blijven bestaan. Maar hogere waarden negeren kan uiteindelijk funest blijken voor de lange termijn in een wereld die we nu al zien ontstaan. Die wereld vraagt andere waarden dan alleen een goede prijs en functionaliteit.

Mijn tip voor bedrijven en organisaties: Maak hogere waarden concreet in je diensten en leef ze consequent na. Zie deze crisis niet als bedreiging, maar als een kans.

Herken je deze veranderingen? Ken je andere aansprekende voorbeelden? Of wil je meer waardengedreven werken? Neem dan contact met me op en laten we een digitaal kopje koffie drinken.

Over de auteur

Iñigo Otero (/ioolazabal) is service designer. Iñigo is opgeleid aan de TU Delft en heeft ervaring opgedaan bij verschillende soorten organisaties (MKB, corporate en consultancy). Hij is een echte design thinker en switcht graag van macro naar micro, en weer terug, en betrekt de klant bij alles wat hij doet.

TrueX (9)

Comments are closed.