15 November 2018
Carla Huls
Carla Huls

Zo bouw je met user stories aan de ultieme user experience

UX design in een agile setting is alles behalve triviaal. Het vraagt niet alleen speciale soft skills van agile UX designers, maar ook een goede integratie van design deliverables in de agile werkwijze. Volstaat het om een snelle schets van de gewenste user experience (UX) te maken of heeft development toch meer gedetailleerde specificaties nodig? Hoe passen herbruikbare interactiepatronen, zoals een adres invoeren of het gedrag van een slider, in een agile werkwijze? In deze post geef ik enkele tips en voorbeelden voor product owners en UX designers over hoe zij user stories en epics voor een betere user experience kunnen inzetten.

De epic als startpunt voor gebruikerswaarde

In een agile werkomgeving zijn user stories een belangrijke kapstok voor design. De scope van user stories is echter voor UX design vaak te klein. Voor een gebruiker staat een functionaliteit immers altijd in een bredere context. Zo bevindt zich een medereiziger toevoegen altijd in de context van een reisverzekering afsluiten of wijzigen. Een goede gebruikerservaring is alleen te ontwerpen als de UX designer ook deze context meeneemt.

Ook in complexe situaties is de user story vaak niet breed genoeg om voldoende waarde voor de gebruiker te kunnen realiseren. In deze gevallen kan een epic toevoegen helpen.

In een epic legt de product owner informatie vast over alle noodzakelijke activiteiten om gebruikerswaarde te realiseren. Denk daarbij aan een 80%-ontwerp (conceptontwerp), de wijze van uitrollen, kwaliteitseisen controleren, zoals Product Approval Review Proces door business, training aan medewerkers en marketingcampagnes organiseren.

An epic is a large user story that cannot be delivered as defined within a single iteration or is large enough that it can be split into smaller user stories.” (Bron: Agile Alliance}

Bij Informaat hebben we epics met succes ingezet voor UX design in grote organisaties. Zowel in situaties waarin veel legacy bestaat en veel afhankelijkheden zijn met andere systemen, als in situaties waarin het team vanaf scratch een nieuw product maakt. Voor design biedt dit de mogelijkheid meer functionaliteiten mee te nemen in één conceptontwerp en zo een meer consistente en gebruiksvriendelijke oplossing te ontwerpen.

Tips voor UX design in epics

 • Voeg een conceptontwerp toe aan de epic om een context te schetsen voor individuele user stories. Zo begrijpen alle betrokkenen de bedoeling van het ontwerp en kunnen zij ontwerpbeslissingen beter plaatsen en beoordelen.
 • ‘Refine’ de epic samen met de business. Verwachten we dat dit de gewenste gebruikerswaarde kan leveren? Gebruik het ontwerp in de gebruikerstest om dit te valideren.
 • Deel de epic op in te bouwen user stories door bijvoorbeeld story mapping te gebruiken.
 • Gebruik het conceptontwerp vervolgens in de refinements voor de individuele sprints als visualisatie van klantwensen. Let op dat het conceptontwerp niet de eindoplossing is. Het is een eerste visualisatie van de klantwensen om deze bespreekbaar te maken.

Voorbeelden van epics

Stel dat de business een nieuw verzekeringsproduct op de markt wil brengen. Dan zijn mogelijke epics:

 • Als reiziger wil ik me verzekeren, zodat ik bij diefstal of letsel reisgeld ontvang om mijn schade te vergoeden.
 • Als reiziger wil ik mijn verzekering aanpassen, zodat deze beter aansluit bij mijn persoonlijke situatie.

Of stel dat een zorginstelling een portaal wil ontwikkelen om consumenten te helpen gezonder te leven. Epics kunnen dan zijn:

 • Als geïnteresseerde wil ik informatie over gezondheid raadplegen, zodat ik mijn gedrag kan aanpassen om gezonder te leven.
 • Als patiënt wil ik informatie over mijn ziekte raadplegen, zodat ik mijn gedrag kan aanpassen.

De user-centred user story

User stories zijn in feite korte, eenvoudige beschrijvingen van een eigenschap (‘feature’), beschreven vanuit het gebruikersperspectief. De product owner is verantwoordelijk voor deze user stories, maar hij kan het schrijven of beoordelen delegeren, zoals bijvoorbeeld aan de UX designer.

Er is geen ultiem recept voor een user story. Net als voor alle werkwijzen in een agile context geldt ook voor user stories dat elk team altijd zelf de best passende invulling geeft. Relevante aspecten zijn ondermeer de maturiteit en omvang van het product, de maturiteit en capaciteit van het team, de maturiteit en structuur van de organisatie en de productdefinitie (is de website een product of een ‘feature’, zoals betalen?).

Tips voor user-centred user stories

 • Geef de user story een makkelijk te onthouden titel en gebruik daarvoor een zelfstandig naamwoord met een werkwoord, zoals Voorkeuren instellen. Is de gebruikerswaarde in de user story om specifieke redenen niet realiseerbaar binnen een enkele sprint, gebruik dan de epic en schrijf zoveel user stories als nodig om deze waarde te realiseren.
 • Benoem de gebruiker zo specifiek mogelijk, het liefst in termen van een persona of van het gebruikerstype waar die persona voor staat.
 • Zet bij het onderdeel ‘zodat’ een duidelijk doel en geen herhaling van de gewenste actie in bedekte termen. Het helpt daarbij te denken aan wat er makkelijker, beter of relevanter voor die persoon wordt. Redeneer vanuit de gebruiker en niet vanuit bedrijfsdoelstellingen of aannames.
 • Neem een wireframe en/of een visual design op als bijlage. Verwijs als mogelijk naar de stijlgids. Maak het design samen met het team definitief tijdens de fase van refinement.

Acceptatiecriteria: Niet hoe maar wat

Acceptatiecriteria voor een user story beschrijven waar de op te leveren functionaliteit aan moet voldoen om te worden geaccepteerd. In de praktijk zien we dat de UX designer UX aspecten opneemt in deze criteria. In de geest van het agile werken schetst dit ontwerp vooral de kaders voor de te maken oplossing. Dit geeft het team de vrijheid nog oplossingen te bedenken die haalbaar zijn binnen de gestelde tijd van een sprint.

Tips voor acceptatiecriteria

 • Markeer die acceptatiecriteria die van invloed zijn op de UX, zodat deze tijdens de test snel terug te vinden zijn.
 • Verwijs in de acceptatiecriteria naar een specifieke versie van het design system of de stijlgids. Is er geen design system of stijlgids verwijs dan naar algemene ontwerpprincipes en geef aan hoe deze principes vertaald zijn naar de situatie.
 • Neem waar nodig ook criteria op voor teksten. Denk bijvoorbeeld aan de tone of voice, aanspreekvorm of standaardteksten voor meldingen.
 • Pas de ontwerpaanpak aan aan de situatie. Werkt het team al langer samen dan kunnen de criteria wellicht korter.
 • Als dezelfde principes en oplossingen regelmatig terugkomen, dan kan dit het startpunt zijn voor de opzet van een design system of stijlgids. Een design system is een ontwerpraamwerk met alle voor de organisatie relevante principes, rationales en herbruikbare componenten. Met een overzichtelijk design system kunnen bewezen oplossingen snel worden hergebruikt.

DoR en DoD: de stage gates voor UX design

De Definition of Ready (DoR) bepaalt of een user story gereed is in de sprint te worden opgenomen. Soms is een user story pas ‘ready’ als er een volledig gespecificeerd ontwerp is, maar veel user stories zijn al duidelijk met slechts een schets. Het team werkt in dat geval tijdens de sprint het design verder uit.

De Definition of Done (DoD) bepaalt of de software gereed is voor live-gang. UX-specifieke criteria in de DoD helpen de gebruikerswaarde van het product ook echt te bewijzen door na te gaan of wat er bedacht is ook overeind is gebleven tijdens de uitwerking en de bouw.

Hoe te starten?

Met een paar eenvoudige activiteiten kun je al een hele slag maken:

 1. Kies met je team één of twee goede voorbeelden van epics en user stories voor je situatie. Hang ze (van een afstandje goed leesbaar) aan de muur.
 2. Besteed een retrospective aan de kwaliteit van je user stories. Hier kun je een van de standaardvormen voor de retrospective voor gebruiken, zoals Keep doing, Stop doing, Start doing, Do less of Do more.
 3. Ga regelmatig na of je werkwijze nog effectief en efficiënt is. Vindt het team het wiel vaak opnieuw uit? Discussiëren jullie vaak over algemene uitgangspunten van het design? Onderzoek dan de mogelijkheden van een design system. Gebruik een bestaand design system als basis om snelheid te maken met de implementatie.

Heb jij ook tips om echte user experience uit user stories te halen? Laat het me weten.

Deze post verscheen eerder bij Frankwatching.

Over de auteur

Carla Huls (/carla-huls) is UX lead en service design consultant. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van het managen en begeleiden van design teams. Ze werkt voor grote en kleine organisaties die hun customer experience naar een hoger niveau willen brengen. Haar drijfveer is mensen goed te laten samenwerken en zo een uitstekende experience van (digitale) diensten te realiseren.

User experience (39)